pri Stavebnej komore Slovenskej republiky, n.o.

STN Navrhovanie a realizovanie stavieb II.

STN EN 1998-1 (73 0036)
Dátum vydania: 01.12.2005
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-1/A1 (73 0036)
Dátum vydania: 01.06.2013
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-1/AC (73 0036)
Dátum vydania: 01.11.2009
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-1/NA (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2009
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-1/NA/1 (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2010
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-1/NA/2 (73 0036)
Dátum vydania: 01.03.2012
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednanis v SUTN

 

STN EN 1998-1/NA/3 (73 0036)
Dátum vydania: 01.10.2012
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-1/O1 (73 0036)
Dátum vydania: 01.08.2006
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-2 (73 0036)
Dátum vydania: 01.05.2008
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-2 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-2:2008-05 (73 0036)
Dátum vydania: 01.06.2006
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-2/A1 (73 0036)
Dátum vydania: 01.08.2009
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-2/A2 (73 0036)
Dátum vydania: 01.06.2012
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-2/AC (73 0036)
Dátum vydania: 01.05.2010
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-2/NA (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2009
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

STN EN 1998-3 (73 0036)
Dátum vydania: 01.12.2005
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-3/AC (73 0036)
Dátum vydania: 01.06.2010
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-3/AC2 (73 0036)
Dátum vydania: 01.12.2013
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-3/NA (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2009
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-4 (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2010
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-4 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-4:2010-04 (73 0036)

Dátum vydania: 01.12.2006
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-4/NA (73 0036)
Dátum vydania: 01.07.2011
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-5 (73 0036)
Dátum vydania: 01.06.2009
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-5 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-5:2009-06 (73 0036)

Dátum vydania: 01.10.2005
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-5/NA (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2010
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-6 (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.2010
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-6 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-6:2010-04 (73 0036)
Dátum vydania: 01.12.2005
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1998-6/NA (73 0036)
Dátum vydania: 01.06.2011
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN ISO 13822 (73 0038)
Dátum vydania: 01.04.2012
Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN ISO 13822 (73 0038) zrušená
Nahradzujúca norma: STN ISO 13822:2012-04 (73 0038)
Dátum vydania: 01.03.2010
Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN ISO 3898 (73 0030) zrušená bez náhrady
Dátum vydania: 01.09.2001
Základy navrhovania stavebných konštrukcií. Označenia. Všeobecné značky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN ISO 6707-1 (73 0000) zrušená bez náhrady
Dátum vydania: 01.07.2008
Pozemné a inžinierske stavby. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-1 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1990:2004-01 (73 0031)
Dátum vydania: 01.12.1998
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 1: Zásady navrhovania
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-1 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-1:2007-05 (73 0035)
Dátum vydania: 01.12.1999
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-1: Zaťaženia konštrukcií – objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-2 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-2:2007-04 (73 0035)
Dátum vydania: 01.12.1999
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-2: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženie konštrukcií namáhaných požiarom
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-3 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-3:2007-05 (73 0035)
Dátum vydania: 01.12.1999
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-3: Zaťaženia konštrukcií – zaťaženie snehom
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-4 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-4:2007-04 (73 0035)
Dátum vydania: 01.10.2001
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-4: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženie vetrom
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-5 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-5:2008-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2000
Eurokód 1. Základy navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-5: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia účinkami teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-6 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-6:2008-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.07.2003
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-6: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia počas výstavby
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-2-7 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-6:2008-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.06.2002
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-7: Zaťaženie konštrukcií. Mimoriadne zaťaženie rázmi a explóziami
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-4 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-4:2006-12 (73 0035)
Dátum vydania: 01.06.2000
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Zaťaženie na silá a zásobníky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1991-5 (73 0035) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1991-3:2006-12 (73 0035)
Dátum vydania: 01.09.2001
Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 5: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a inými strojmi
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1994-1-2 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1994-1-2:2007-12 (73 2089)
Dátum vydania: 01.01.2002
Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru (Obsahuje opravu AC1:1995)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1997-1 (73 0091) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1997-1:2005-10 (73 0091)
Dátum vydania: 01.11.1998
Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1997-2 (73 0092) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1997-2:2008-06 (73 0091)
Dátum vydania: 01.02.2002
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Navrhovanie pomocou laboratórnych skúšok
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1997-3 (73 0091) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1997-2:2008-06 (73 0091)
Dátum vydania: 01.03.2004
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 3: Navrhovanie pomocou poľných skúšok
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-1-1 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-1:2005-12 (73 0036)
Dátum vydania: 01.04.1999

Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá. Seizmické zaťaženia a všeobecné požiadavky na konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-1-2 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-1:2005-12 (73 0036)
Dátum vydania: 01.05.1999
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Všeobecné pravidlá pre budovy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-1-3 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-1:2005-12 (73 0036)
Dátum vydania: 01.05.1999
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Špecifické pravidlá pre rôzne materiály a prvky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-1-4 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-3:2005-12 (73 0036)
Dátum vydania: 01.12.2000
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Zosilňovanie a opravy budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-2 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-2:2008-05 (73 0036)
Dátum vydania: 01.05.1999
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 2: Mosty
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-3 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-6:2005-12 (73 0036)
Dátum vydania: 01.11.2000
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 3: Veže, stožiare a komíny
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-4 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-4:2006-12 (73 0036)
Dátum vydania: 01.08.2001
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ENV 1998-5 (73 0036) zrušená
Nahradzujúca norma: STN EN 1998-5:2005-10 (73 0036)
Dátum vydania: 01.05.1999
Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN P ISO 2394 (73 0021)
Dátum vydania: 01.05.2020
Všeobecné zásady spoľahlivosti konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

TNI CEN/TR 17231 (73 0040)
Dátum vydania: 01.12.2018
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia mostov dopravou. Vzájomné pôsobenie koľaje a mosta
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archív

© 2021, Ivan Pauer. All Rights Reserved.