pri Stavebnej komore Slovenskej republiky, n.o.

STN výkresová dokumentácia

STN 01 3400 (01 3400)

Dátum vydania: 28.02.1985
Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3400/a (01 3400)

Dátum vydania: 01.07.1988
Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3402 (01 3402)

Dátum vydania: 02.06.1986
Výkresy v stavebníctve. Popisové pole
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3404 (01 3404)

Dátum vydania: 02.06.1986
Výkresy v stavebníctve. Špecifikácia. Základné ustanovenia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3405 (01 3405)

Dátum vydania: 24.10.1988
Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3406 (01 3406) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 11.05.1987
Výkresy v stavebníctve. Označovanie stavebných hmôt v rezoch
zobraziť detail normy s možnosťou objednania SUTN

 

STN 01 3410 (01 3410) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3410:2020-09
Dátum vydania: 14.05.1990
Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3410 (01 3410) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3410:1990-05
Dátum vydania: 18.09.1978
MAPY VELKYCH~MERITEK. ZAKLADNI~USTANOVENI
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3410 (01 3410)

Dátum vydania: 01.09.2020
Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3410/A (01 3410) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3410:1990-05
Dátum vydania: 01.01.1987
MAPY VELKYCH~MERITEK. ZAKLADNI~USTANOVENI
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3411 (01 3411) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3411:1989-11
Dátum vydania: 18.09.1978
MAPY~VELKYCH~MERITEK.~KRESLENI A~ZNACKY
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3411 (01 3411) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3410:2020-09
Dátum vydania: 15.11.1989
Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3411/A (01 3411) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3411:1989-11
Dátum vydania: 01.01.1987
MAPY~VELKYCH~MERITEK.~KRESLENI A~ZNACKY
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3411/Z1 (01 3411) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3410:2020-09
Dátum vydania: 01.12.2001
Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3419 (01 3419)

Dátum vydania: 31.08.1987
Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3419/Z1 (01 3419)Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3420 (01 3420) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 17.01.1985
Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy pozemných stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3420/Z1 (01 3420) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy pozemných stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania SUTN

 

STN 01 3422 (01 3422) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 08.12.1986
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie úprav terénu
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3422/Z1 (01 3422) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie úprav terénu
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3423 (01 3423) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 16.11.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie výkopov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3424 (01 3424) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 02.06.1986
Výkresy v stavebníctve. Kreslenie základov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3425 (01 3425) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 24.12.1981
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie zvislých konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3426 (01 3426) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 05.06.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie úpravy povrchu
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3427 (01 3427) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 16.03.1982
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3427 (01 3427) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 16.03.1982
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3427/a (01 3427) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.04.1984
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3427/b (01 3427) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.07.1987
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3428 (01 3428) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 16.11.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie schodíšť a šikmých rámp
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3428/Z1 (01 3428) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.08.2001
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie schodíšť a šikmých rámp
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3429 (01 3429) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 05.06.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie stropov a zavesených podhľadov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3429/Z1 (01 3429) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.08.2001
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie stropov a zavesených podhľadov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3430 (01 3430) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 05.06.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie podláh
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3431 (01 3431)

Dátum vydania: 05.06.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3432 (01 3432) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 05.06.1985
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie okien, dvier a vrát
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3432/Z1 (01 3432) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 01.08.2001
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie okien, dvier a vrát
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3433 (01 3433)

Dátum vydania: 16.03.1982
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3433/Z1 (01 3433)

Dátum vydania: 01.08.2001
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3446 (01 3446) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 15.02.1988
Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie zariaďovacích predmetov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3449 (01 3449) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Dátum vydania: 24.06.1983
Výkresy pozemných stavieb. Zjednodušené výkresy pozemných stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3450 (01 3450) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 01 3450:1995-07
Dátum vydania: 27.05.1983
Výkresy v stavebníctve. Výkresy zdravotnotechnických inštalácií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3452 (01 3452) zrušená bez náhrady

 

STN 01 3454 (01 3454) zrušená bez náhrady

 

STN 01 3460 (01 3460)

Dátum vydania: 28.03.1985
Výkresy inžinierskych stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy inžinierskych stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3462 (01 3462)

Dátum vydania: 20.11.1984
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3462/Z1 (01 3462)

Dátum vydania: 01.12.1997
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3463 (01 3463)

Dátum vydania: 20.12.1984
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3463/Z1 (01 3463)

Dátum vydania: 01.12.1997
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3464 (01 3464)

Dátum vydania: 10.08.1987
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vonkajšieho plynovodu
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3466 (01 3466)

Dátum vydania: 24.11.1986
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3467 (01 3467)

Dátum vydania: 05.12.1985
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy mostov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3469 (01 3469)

Dátum vydania: 04.08.1989
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb. Stavebná časť
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3473 (01 3473)

Dátum vydania: 16.08.1989
Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydromeliorácií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3480 (01 3480)

Dátum vydania: 05.04.1984
Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3480/Z1 (01 3480)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3481 (01 3481)

Dátum vydania: 14.09.1987
Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3481/Z1 (01 3481)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3483 (01 3483)

Dátum vydania: 18.06.1986
Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy kovových konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3484 (01 3484)

Dátum vydania: 13.10.1986
Výkresy stavebných konštrukcií. Značky spojovacích súčastí a dier na výkresoch kovových konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3487 (01 3487)

Dátum vydania: 01.09.1986
Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3489 (01 3489)

Dátum vydania: 23.02.1987
Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy konštrukcií z kameňa
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 01 3495 (01 3495) zrušená
Nahradzujúce normy: STN 92 0111:1998-01
Dátum vydania: 20.12.1984
Výkresy v stavebníctve. Výkresy požiarnej bezpečnosti stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 11091 (01 3421)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy v stavebníctve. Výkresy krajinných úprav (ISO 11091:1994)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 3766 (01 3482) zrušená
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 3766:2004-10 (01 3482)
Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy v stavebníctve.Táto medzinár. norma stanovuje zjednodušené zobrazovanie výstuže na výkresoch železobetónových konštrukcií z predpätého betónu.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 3766 (01 3482)

Dátum vydania: 01.10.2004
Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie výstuže betónových konštrukcií (ISO 3766: 2003)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 4066 (01 3485) zrušená

Nahradzujúca : STN EN ISO 3766:2004-10 (01 3482)

Výkresy v stavebníctve. Táto medzinár. norma zavádza systém špecifikácie výstužných vložiek.
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 4157-1 (01 3420)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 4157-2 (01 3420)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 4157-3 (01 3420)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 4172 (01 3436)

Dátum vydania: 01.12.2001
Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Výkresy zostavy dielcov (ISO 4172:1991)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 6284 (01 3407)

Dátum vydania: 01.12.2001
Výkresy v stavebníctve. Predpisovanie medzných odchýlok (ISO 6284: 1996)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 7437 (01 3438)

Dátum vydania: 01.12.2001
Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 7518 (01 3435)

Dátum vydania: 01.07.2001
Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie búracích a rekonštrukčných prác (ISO 7518:1983)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 7519 (01 3437)

Dátum vydania: 01.08.2001
Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá zobrazovania na výkresoch stavebnej časti a výkresoch zostavy dielcov (ISO 7519: 1991)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN ISO 8560 (01 3434)

Dátum vydania: 01.11.2019
Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zobrazovanie modulových rozmerov, čiar a sietí (ISO 8560: 2019)
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archív

© 2021, Ivan Pauer. All Rights Reserved.