pri Stavebnej komore Slovenskej republiky, n.o.

STN Navrhovanie a realizovanie stavieb

STN 73 0001 (73 0001)
Dátum vydania: 01.06.2007
Terminológia eurokódov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v  SUTN

 

STN 73 0002 (73 0002) zrušená

Nahradzujúce normy:STN 73 0002:2020-10
Dátum vydania: 01.08.2001
Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0002 (73 0002)
Dátum vydania: 01.10.2020
Základné ustanovenia pre nosné konštrukcie stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0005 (73 0005)
Dátum vydania: 28.07.1989
Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe. Základné ustanovenia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0005 (73 0005) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0005:1989-07

Dátum vydania: 22.01.1980
MODULOVA~KOORDINACE~ROZMERU VE~VYSTAVBE.~ZAKLADNI USTANOVENI
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0006-1 (73 0006) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0005:1989-07

Dátum vydania: 29.07.1980
BUDOVY~OBYTNE A~OBCANSKE. VZTAZNE~ROZMERY
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0006-2 (73 0006) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0005:1989-07
Dátum vydania: 29.07.1980
BUDOVY PRO~PRUMYSLOVOU~VYROBU. VZTAZNE~ROZMERY
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0006-3 (73 0006) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0005:1989-07
Dátum vydania: 29.07.1980
BUDOVY PRO~ZIVOCISNOU A~ROSTLINNOU~VYROBU. VZTAZNE~ROZMERY
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0020 (73 0020) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0001:2007-06, STN EN 1990:2009-08 (73 0031)

Dátum vydania: 13.12.1989
Názvoslovie spoľahlivosti stavebných konštrukcií a základových pôd
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0030 (73 0030) zrušená

Nahradzujúce normy: STN ISO 3898:2001-09 (73 0030)

Dátum vydania: 11.02.1983
Písmenové značky veličín pre navrhovanie stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0030/a (73 0030) zrušená

Nahradzujúce normy: STN ISO 3898:2001-09 (73 0030)
Dátum vydania: 01.04.1989
Písmenové značky veličín pre navrhovanie stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0031 (73 0031) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1990:2009-08 (73 0031)

Dátum vydania: 08.12.1988
Spoľahlivosť stavebných konštrukcií a základových pôd. Základné ustanovenia pre výpočet
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0032 (73 0032) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0032:2016-05

Dátum vydania: 21.02.1977
Výpočet stavebných konštrukcií zaťažených dynamickými účinkami strojov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN 73 0032 (73 0032)
Dátum vydania: 01.05.2016
Výpočet stavebných konštrukcií a základov zaťažených dynamickými účinkami strojov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0033 (73 0033) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0033:1990-05

Dátum vydania: 14.05.1990
Spoľahlivosť stavebných konštrukcií a základových pôd. Základné ustanovenia pre zaťaženie a účinky
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0033 (73 0033) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0033:1990-05
Dátum vydania: 28.11.1980
STAVEBNI~KONSTRUKCE A~ZAKLADY. ZAKADNI~USTANOVENI PRO~ZATIZENI
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0035 (73 0035) zrušená bez náhrady
Dátum vydania: 19.12.1986
Zaťaženie stavebných konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0035/a (73 0035) zrušená bez náhrady
Dátum vydania: 01.08.1991
Zaťaženie stavebných konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0036 (73 0036) zrušená bez náhrady
Dátum vydania: 01.09.1997
Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0036 (73 0036) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0036:1997-09

Dátum vydania: 16.11.1973
Seizmické zaťaženie stavieb
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0037 (73 0037)
Dátum vydania: 16.11.1990
Zemný tlak na stavebné konštrukcie
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0037 (73 0037) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0037:1990-11

Dátum vydania: 09.07.1969
ZEMNI A HORNINOVY~TLAK NA STAVEBNI~KONSTRUKCE
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0037/A (73 0037) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0037:1990-11

Dátum vydania: 01.03.1988
ZEMNI A HORNINOVY~TLAK NA STAVEBNI~KONSTRUKCE
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0038 (73 0038) zrušená

Nahradzujúce normy: STN ISO 13822:2010-03 (73 0038)

Dátum vydania: 02.06.1986
Navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií pri prestavbách
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0039 (73 0039) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0039:2020-04

Dátum vydania: 11.10.1989
Navrhovanie objektov na poddolovanom území. Základné ustanovenia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0039 (73 0039)
Dátum vydania: 01.04.2020
Navrhovanie objektov na poddolovanom území
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0039/a (73 0039) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0039:2020-04

Dátum vydania: 01.06.1991
Navrhovanie objektov na poddolovanom území. Základné ustanovenia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0080 (73 0080)
Dátum vydania: 20.08.1985
Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. Názvoslovie
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0081 (73 0081)
Dátum vydania: 05.12.1985
Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0090 (73 0090) zrušená

Nahradzujúce normy: STN 73 0090:2011-11

Dátum vydania: 28.12.1962
Zakladanie stavieb. Geologický prieskum pre stavebné účely
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN 73 0090 (73 0090)
Dátum vydania: 01.11.2011
Geotechnický prieskum
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990 (73 0031)
Dátum vydania: 01.08.2009
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990 (73 0031) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1990:2009-08 (73 0031)

Dátum vydania: 01.01.2004
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/A1 (73 0031)
Dátum vydania: 01.09.2006
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/A1/AC (73 0031) zrušená bez náhrady
Dátum vydania: 01.04.2009
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/A1/AC2 (73 0031)
Dátum vydania: 01.11.2010
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/A1/NA (73 0031)
Dátum vydania: 01.02.2007
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/A1/O1 (73 0031)
Dátum vydania: 01.03.2011
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/NA (73 0031) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1990:2009-08 (73 0031)

Dátum vydania: 01.10.2004
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. Národná príloha
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1990/NA1 (73 0031)
Dátum vydania: 01.08.2009
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-1 (73 0035)
Dátum vydania: 01.05.2007
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-1 (73 0035) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-1:2007-05 (73 0035)

Dátum vydania: 01.01.2004
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-1/AC (73 0035)
Dátum vydania: 01.06.2009
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-1/NA (73 0035)
Dátum vydania: 01.12.2004
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia pozemných stavieb. Národná príloha
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-1/NA/Z1 (73 0035)
Dátum vydania: 01.04.2010
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-2 (73 0035)
Dátum vydania: 01.04.2007
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-2 (73 0035) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-2:2007-04 (73 0035)

Dátum vydania: 01.01.2004
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
zobraziť detail normy s možnosťou objednania

 

STN EN 1991-1-2/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.06.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-2/AC2 (73 0035)

Dátum vydania: 01.02.2013

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-2/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2006

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-2/O1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.06.2013

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3 (73 0035) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-3:2007-05 (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2004

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Zaťaženie snehom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3 (73 0035)

Dátum vydania: 01.05.2007

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3/A1 (73 0035) zrušená bez náhrady

Dátum vydania: 01.01.2016

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3/A1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.05.2019

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.06.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

  

STN EN 1991-1-3/NA (73 0035) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-3:2007-05 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2004

1Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie snehom. Národná príloha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3/NA/Z1 (73 0035) zrušená

Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-3:2007-05 (73 0035)

Dátum vydania: 01.04.2010

1Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie snehom. Národná príloha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-3/NA1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2012

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-4 (73 0035)

Dátum vydania: 01.04.2007

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-4 (73 0036) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-4:2007-04 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2005

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-4/A1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.07.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

  

STN EN 1991-1-4/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.01.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-4/AC2 (73 0035)

Dátum vydania: 01.05.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-4/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.07.2008

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-4/NA/Z1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.04.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-5 (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2008

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-5 (73 0035) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-5:2008-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.05.2004

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-5/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.06.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-5/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.10.2008

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-6 (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2008

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-6 (73 0035) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-5:2008-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2005

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Zaťaženia počas výstavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-6/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2008

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-6/AC2 (73 0035)

Dátum vydania: 01.02.2013

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-6/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.10.2008

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-6/NA/1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.04.2010

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7 (73 0035)

Dátum vydania: 01.10.2008

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7 (73 0035) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-1-7:2008-10 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2006

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7/A1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.05.2019

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7/A1 (73 0035) zrušená bez náhrady

Dátum vydania: 01.04.2015

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.05.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.10.2008

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-1-7/O1 (73 0035)

Dátum vydania: 01.10.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-2 (73 0035) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-2:2006-05 (73 6203)

Dátum vydania: 01.03.2004

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v STUN

 

STN EN 1991-3 (73 0035) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-3:2009-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2006

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-3 (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-3/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2013

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-3/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-4 (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-4 (73 0035) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1991-4:2009-03 (73 0035)

Dátum vydania: 01.12.2006

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-4/AC (73 0035)

Dátum vydania: 01.02.2013

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1991-4/NA (73 0035)

Dátum vydania: 01.03.2009

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1994-1-2 (73 0036) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1994-1-2:2007-12 (73 2089)

Dátum vydania: 01.06.2006

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-1 (73 0091)

Dátum vydania: 01.10.2005

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-1/A1 (73 0091)

Dátum vydania: 01.08.2014

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-1/AC (73 0091)

Dátum vydania: 01.09.2009

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-1/NA (73 0091)

Dátum vydania: 01.04.2010

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-2 (73 0091)

Dátum vydania: 01.06.2008

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-2 (73 0091) zrušená

Nahradzujúca norma: STN EN 1997-2:2008-06 (73 0091)

Dátum vydania: 01.10.2007

Eurokód 7. Geotechnické navrhovanie. Časť 2: Inžiniersko-geologický prieskum a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

STN EN 1997-2/AC (73 0091)

Dátum vydania: 01.12.2010

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania v SUTN

 

 

 

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archív

© 2021, Ivan Pauer. All Rights Reserved.